|
|

תנאי רכישה ותקנון

  1. כללי

הרמוניה – מ.ד שיווק חקקה על דגלה את נושא השירות וחשיבותו בחוויית הרכישה של לקוחותיה. במסגרת זאת, שקיפות תהליך הרכישה הכרחית.

אתר "הרמוניה" (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות מקוונת לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר הינו בבעלות מ.ד שיווק.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. חשוב לקרוא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מ.ד שיווק.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם . רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.

2.       משתמשים הרשאים לביצוע פעולות באתר:

 
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים ולו אם עונה לקריטריונים הבאים:

א.      כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה

ב.      אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי

ג.       אדם אשר ברשותו תיבת דואר ברשת האינטרנט

ד.      אדם אשר הינו בעל כתובת בישראל

3.       ביצוע הזמנה


רכישת המוצרים באתר מתבצעת באמצעות סימון בעגלת הקניות.
לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך, המעיד על קליטת ההזמנה במערכת בלבד. אישור סופי יינתן עם חיוב התשלום.
רק לאחר שצוות האתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך וקיבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת .

4.       פרטי המשתמש

בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים:   ת.ז, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למפעיליו.
הרמוניה – מ.ד שיווק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, מ.ד שיווק  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

5.       אספקת המוצרים והתשלום
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר הרמוניה – מ.ד שיווק כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
דמי המשלוח מפורטים בנפרד.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של הרמוניה – מ.ד שיווק  לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה הרמוניה – מ.ד שיווק זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

מ.ד שיווק תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הזמנת המוצר. מ.ד שיווק מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון 5.
(א) משלוח בארץ:
1. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימים (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.
2 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמה של הרמוניה – מ.ד שיווק  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
3. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "הרמוניה – מ.ד שיווק" ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגדה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.  4. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת הרמוניה – מ.ד שיווק, ובכפוף לרשימת הישובים שבהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הרמוניה – מ.ד שיווק  לבצע משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה הרמוניה – מ.ד שיווק  הפוסקת הבלעדית.

6.       ביטול הזמנה

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית. וזאת בהודעה טלפונית ו/או בדף צור קשר  לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח). בגלל אופי המוצר, אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם הרמוניה – מ.ד שיווק  ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – המוצר לא יזוכה ויוחזר ללקוח על חשבונו בתוספת דמי טיפול.
אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

7.       אחריות
א. הרמוניה –מ.ד שיווק ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים.  לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מ.ד שיווק  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ב. בשום נסיבות לא תחול על הרמוניה – מ.ד שיווק  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להרמוניה – מ.ד שיווק  ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ג. הרמוניה – מ.ד שיווק ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ד. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הרמוניה – מ.ד שיווק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ה. אחריות אינה חלה על: נזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון במוצר. שברים, שריטות, סדקים וכל נזק חיצוני אחר.

ו. האחריות ניתנת על מוצרים נטענים לתקופה של 12 חודשים ובלבד שתנאי סעיף ה אינם חלים.

8.       מדיניות החזרה
כל מוצר נבדק באופן קפדני בטרם נשלח אליך.
המוצר נשלח באריזתו המקורית, נבדק לפני אריזתו ונמצא תקין וראוי לשימוש.
בשל העובדה שמדובר במוצר שבא במגע עם הגוף, הרמוניה – מ.ד שיווק כפופה למדיניות החלפת/החזרת מוצרים קפדנית ביותר. עם קבלתו אצלנו, המוצר יישלח למומחה  למוצר שנקנה אשר יבדוק האם נעשה בו שימוש כלשהו.
בהתאם להחלטתו של המומחה, היה ויימצא כי לא נעשה כל שימוש במוצר ויש צורך בתיקונו או בהחלפת רכיב כלשהו, תעמוד לרשותך האפשרות לקבלו בחזרה לאחר תיקון, להחליפו באחר או להחזירו.
ואולם, במידה ויתברר כי אכן נעשה שימוש במוצר, לא נוכל להחליפו או לקבלו בחזרה. במצב שכזה, המוצר ייבדק, יתוקן ויישלח אליך.

9.       שונות 
הרמוניה – מ.ד שיווק  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.
הרמוניה – מ.ד שיווק  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוחות, או כל גורם אחר שאינו בשליטת המלאה .
הרמוניה – מ.ד שיווק , שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון (לרבות באגים כגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככוח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית הוצאת גוזלי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאים בעלי האתר, אך לא חייבים, לבטל את הרכישה הספציפית.
הרמוניה – מ.ד שיווק  שומרת על זכותה לשנות את תקנון ואת כללי ההשתתפות הללו מעת לעת.

10.    תנאים נוספים
(א) נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב) החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
(ג) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז פתח תקווה בלבד.
(ד) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י "הרמוניה – מ.ד שיווק.
(ה) רישומי המחשב של מפעילי האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 

 


או

התחבר